• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

การสั่งพวงหรีด

Started by Marinas, November 22, 2023, 05:21:08 PM

Previous topic - Next topic

Marinas


การสั่งพวงหรีด  
พวงหรีดดอกไม้สด ใช้ในงานแสดงความอาลัย งานศพเป็นงานที่แสดงความอาลัยต่อผู้ที่ล่วงลับ และเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่แขกที่ไปร่วมงานจะนำพวงหรีดไปวางแสดงความอาลัยด้วย ซึ่งดอกไม้ที่ใช้ในพวงหรีดนั้นก็มีความหมายที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ล่วงลับและผู้ที่นำพวงหรีดไปวาง นอกจากดอกไม้แล้ว ยังมีวัสดุอื่นๆ ที่นิยมใช้ในพวงหรีด ได้แก่ - ใบไม้ : ใบไม้ที่นิยมใช้ในพวงหรีด ได้แก่ ใบตาล ใบมะพร้าว และใบไผ่ ซึ่งใบไม้เหล่านี้สื่อถึงความเป็นธรรมชาติ ความสงบ และความยั่งยืน - ริบบิ้น : ริบบิ้นที่ใช้ในพวงหรีดมักจะเป็นสีขาวหรือสีดำ ซึ่งสีขาวสื่อถึงความบริสุทธิ์ ความสงบ และความอาลัย ส่วนสีดำสื่อถึงความเศร้าโศกและความสูญเสีย - โบว์ : โบว์ที่ใช้ในพวงหรีดมักจะเป็นโบว์สีขาวหรือสีดำ ซึ่งมีความหมายเดียวกับริบบิ้น - ข้อความ : ข้อความที่เขียนบนพวงหรีดมักจะเป็นข้อความแสดงความอาลัยต่อผู้ล่วงลับ เช่น "ด้วยความอาลัยรัก" "จากครอบครัว" หรือ "จากเพื่อน" การเลือกดอกไม้และวัสดุอื่นๆ ในการจัดพวงหรีดนั้น ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ล่วงลับและผู้ที่นำพวงหรีดไปวาง รวมถึงความชอบส่วนตัวของผู้ล่วงลับด้วย