• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ufa

ufabet

ปูนปั้น

ปัญหาทั่วไปที่เจอในโซลินอยด์วาล์วอาจรวมถึงสิ่งต่อแต่นี้ไป:

Started by pkpublisher, September 08, 2023, 11:41:21 AM

Previous topic - Next topic

pkpublisher

ความไม่ประสบผลสำเร็จของวาล์ว: โซลินอยด์วาล์วบางทีอาจประสบกับความไม่ประสบผลสำเร็จทางกลไกหรือทางไฟฟ้า ความล้มเหลวทางกลไกอาจเกิดจากการกร่อน การสั่งสมของเศษขยะ หรือการตำหนิดตั้งที่ไม่เหมาะสม ความผิดพลาดทางไฟฟ้าอาจเกิดจากการลัดวงจร ขดลวดไหม้ หรือปัญหาด้านสายไฟ

การรั่วไหล: การรั่วสามารถเกิดขึ้นได้ในโซลินอยด์วาล์วเพราะซีลหรือปะเก็นเสียหาย สิ่งนี้สามารถทำให้เกิดการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและก็ระบบบางทีอาจเสียหายได้

ปัญหาเกี่ยวกับคอยล์: คอยล์ในโซลินอยด์วาล์วอาจเผชิญกับปัญหา ดังเช่นว่า ความร้อนสูงเกินไป ฉนวนแตก หรือคอยล์ไหม้ ปัญหาเหล่านี้บางทีอาจเกิดขึ้นได้เพราะมีสาเหตุเนื่องมาจากแรงดันกระแสไฟฟ้าที่มากเกินไป ไฟดึง หรือสาเหตุด้านสภาพแวดล้อม

การอุดตัน: โซลินอยด์วาล์วอาจตันจากสิ่งแปลกปลอมหรือเศษขยะในของเหลว สิ่งนี้สามารถกีดขวางการทำงานของวาล์วที่สมควรรวมทั้งทำให้การไหลต่ำลงหรืออุดตันอย่างสมบูรณ์

การติดของวาล์ว: บางครั้งบางคราว โซลินอยด์วาล์วอาจติดอยู่ในตำแหน่งเปิดหรือปิด โดยไม่ตอบสนองต่อสัญญาที่กระแสไฟฟ้า อาจเกิดขึ้นจากสิ่งกีดขวางทางกล การหล่อลื่นที่ไม่เหมาะสม หรือการสั่งสมของสิ่งสกปรก

ความเปลี่ยนแปลงของแรงดันกระแสไฟฟ้า: การเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟอาจส่งผลต่อสมรรถนะของโซลินอยด์วาล์ว ความผันผวนอาจจะทำให้รูปแบบการทำงานของวาล์วไม่สม่ำเสมอ การเปิดหรือปิดที่ไม่น่าเชื่อถือ หรือการทำงานล้มเหลว

ของเหลวที่เหมาะมิได้: โซลินอยด์วาล์วได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดแจงกับของเหลวบางจำพวก การใช้ของไหลที่เข้ากันมิได้อาจจะก่อให้มีการกัดกร่อน การเสื่อมสภาพของวัสดุวาล์ว หรือการทำงานไม่ดีเหมือนปกติ

เพื่อลดปัญหากลุ่มนี้ การบำรุงรักษา การวิเคราะห์ รวมทั้งแนวทางการทำความสะอาดโซลินอยด์วาล์วเป็นประจำก็เลยมีความจำเป็น สิ่งสำคัญคือจะต้องมั่นใจว่ามีการติดตั้งที่สมควร ใช้แรงดันไฟฟ้าที่ถูกต้อง รวมทั้งเลือกวาล์วที่เหมาะสมกับการใช้แรงงานที่อยากได้
Tags : solenoidvalve